Digital42 tim in njegovo poslanstvo

Digital42 je tim komplementarnih digitalnih strokovnjakov iz različnih poslovnih področij, za uspešno uvedbo Digitalnega poslovanja.

Poslanstvo Digital42 je olajšati organizacijam prehod v digitalno poslovanje in nato z njimi skrbeti za nenehne digitalne izboljšave.

 

Aleš Štempihar
Aleš Štempihar
digitalni strateg, inovator poslovnih modelov

Kadar je potrebno začeti s temelji digitalnega poslovanja in videti prihodnost podjetja skozi digitalno transformacijo, je Aleš prava oseba za pogovor in/ali sodelovanje. Kot digitalni strateg pomagala podjetjem pri pripravi digitalne strategije in roadmap-a njene izvedbe, kot inovator kreira nove poslovne modele, kot vodja Digital42 pa skrbi za izvedbo programa digitalnih projektov.

Andrej Guštin
Andrej Guštin
digitalni procesnik, arhitekt digitalnih rešitev

Andrej kot vodja projektov in arhitekt rešitev skrbi za to, da z digitalizacijo procesov organizacije postanejo usmerjene v stranko, vitke in notranje učinkovite. Podjetjem pomaga vpeljevati elemente digitalne transformacije, kot sta npr. uporaba prediktivne analitike za razumevanje kupcev in IoT za digitalizacijo procesov. Pri tem neprestano išče inovativne pristope in rešitve z dodano vrednostjo.

Igor Smirnov
Igor Smirnov
podatkovni analitik

Igorjeva strast je razumevanje moči podatkov in sproščanja njihovega potenciala v digitalno usmerjenih podjetjih. Z veseljem pomaga v celotnem procesu podatkovne analize od zahtev, pridobivanja podatkov do njihove transformacije v informacije in razumevanje potrebno za učinkovito odločanje.

Peter Dolenc
Peter Dolenc
Strokovnjak za upravljanje s spremembami

Želite podpreti svojo digitalni strategijo ali digitalizirati procese in uporabniško izkušnjo? Ali pa ste pred velikim projektom, ki je tako pomemben, da preprosto mora uspeti? Peter je prava oseba za pogovor, kadar želite izkoristiti potencial svojih zaposlenih in uskladiti vašo organizacijsko kulturo z bodočimi (digitalnimi) izzivi. Podjetjem pomaga zajeti del dodane vrednost projekta, ki je vezan na obnašanje ljudi.

Petra Treven Bernat
Petra Treven Bernat
kadrovnica za digitalne čase

Petra navdušeno odkriva  ključna znanja,  sposobnosti, veščine in talente, ki so potrebni, da zaposleni lahko popeljejo podjetje v digitalno prihodnost. Z različnimi metodami, od klasičnih testiranj do digitaliziranih assessment centrov pomaga podjetjem oceniti kompetence zaposlenih in jih z njimi učinkovito razvijati. Petra še posebej rada (po)išče nadpovprečne kadre, ki so odločilni za poslovni preboj podjetij.

Žan Vidmar
Žan Vidmar
spletni arhitekt, programer in oblikovalec.

Žan je spletni arhitekt, programer in diplomant grafičnih komunikacij, ki združuje znanja različnih področij, zato so njegove rešitve celostne in interdisciplinarne. Podpiše se lahko pod mnogo uspešno izvedenih projektov, ki jih je (so)oblikoval s timi največjih slovenskih agencij in podjetij, kot tudi končnih naročnikov in start-upov.

Simon Meglič
Mag.
Simon Meglič
strokovnjak za UX, vsebinski in e-mail marketing

Simon vam pomaga optimizirati digitalno uporabniško izkušnjo - UX. Razrije vam, kako učinkovito graditi bazo e-mailov, segmentirano komunicirati in vstavljati prodajne sprožilce. Poda vam ideje za vsebine, ki bodo naredile vaše e-maile bolj brane in spletno stran privlačnejšo. Z ekipo je razvil e-mail marketing orodje.